ANGIELSKI ONLINE
    angielski za darmo

Angielski online


Przysłowia angielskie

A bad excuse is better than none. Zła wymówka jest lepsza niż żadna.
A bad workman always blames his tools. Złej baletnicy przeszkadza nawet rąbek u spódnicy. Zły robotnik zawsze obwinia swoje narzędzia.
A bird in the hand is worth two in the bush. Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu. Ptak w dłoni jest wart dwóch na krzaku.
A cat in gloves catches no mice. Kot w rękawicach nie złapie myszy.
A deaf husband and a blind wife are always a happy couple. Głuchy mąż i ślepa żona są zawsze szczęśliwą parą.
A drowning man will clutch at a straw. Tonący brzytwy się chwyta. Tonący człowiek złapie się słomy.
A fool and his money are soon parted. Pieniądze głupiego się nie trzymają. Głupota i pieniądze nie idą w parze.
A friend in need is a friend indeed. Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Przyjaciel w potrzebie jest prawdziwym przyjacielem.
A friend to all is a friend to none. Przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.
A hard nut to crack. Twardy orzech do zgryzienia.
A lie has no legs. Kłamstwo ma krótkie nogi. Kłamstwo nie ma nóg.
A little knowledge is a dangerous thing. Fragmentaryczna wiedza jest niebezpieczna.
A penny saved is a penny earned. Grosz do grosza, a zbierze się pół kosza. Pens zaoszczędzony to pens zarobiony.
A picture is worth a thousand words. Jeden obraz wart jest tysiąca słów.
A rolling stone gathers no moss. Kamień, który się toczy, mchem nie porasta.
A room without books is a body without soul. Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.
A sound mind in a sound body. W zdrowym ciele zdrowy duch. Dźwięk umysłu jest dźwiękiem ciała.
A stitch in time saves nine. Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. Jeden szew na czas zachowuje przed dziewięcioma.
A watched pot never boils. Czekającemu czas sie dłuży. Doglądany garnek nigdy nie kipi.
A word is enough to the wise. Mądrej głowie dość dwie słowie.
Absence makes the heart grow fonder. Rozstanie umacnia uczucia.
Absence makes the heart grow fonder. Rozłąka sprawia, że serce kocha mocniej.
Actions speak louder than words. Czyny mówią głośniej niż słowa.
After a storm comes a calm. Zawsze po burzy wychodzi słońce. Po burzy przychodzi spokój.
All for one and one for all. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
All good things come to an end. Wszystko co dobre, szybko się kończy. Wszystkie dobre rzeczy się kończą.
All men are mortal. Wszyscy ludzie są śmiertelni.
All roads lead to Rome. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
All that glitters is not gold. Nie wszystko złoto, co się świeci.
All that lives must die. Wszystko, co żyje, musi umrzeć.
All things come to those who wait. Wszystko przychodzi do tych, którzy czekają.
All work and no play makes Jack a dull boy. Nie samą pracą żyje człowiek. Ciągła praca i zero zabawy sprawia, że Jack jest nudnym chłopcem.
All's fair in love and war. W miłości i na wojnie wszystko jest dozwolone.
All's well that ends well. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
Among the blind one-eyed man is a king. Wśród ślepców jednooki jest królem.
An apple a day keeps the doctor away. Jabłuszko z wieczora, nie trzeba doktora. Jabłko dziennie trzyma lekarza z dala.
An eye for an eye and a tooth for a tooth. Oko za oko, ząb za ząb.
Any port in a storm. W czasie burzy każda przystań jest dobra. Każdy port jest dobry w burzę.
As you make your bed, so you must lie upon it. Jak sobie pościelisz tak się wyśpisz.
Ask and you shall receive. Proście, a będzie wam dane.
Bad news travels fast. Złe wieści szybko się rozchodzą.
Barking dogs seldom bite. Pies, który szczeka rzadko gryzie.
Beauty is in the eye of the beholder. Piękno jest rzeczą względną. Piękno jest w oku obserwatora.
Beauty is only skin deep. Nie szata zdobi człowieka. Piękno jest tylko powierzchowne.
Beggars can't be choosers. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Żebracy nie mogą wybierać.
Better late than never. Lepiej późno niż wcale.
Better the devil you know. Z dwoja złego lepsze to, które się zna. Lepszy diabeł, którego znasz.
Betwixt and between. Ani jedno ani drugie.
Big fish eat little fish. Duże ryby zjadają małe rybki.
Boys will be boys Chłopcy zawsze będą chłopcami.
Brevity is the soul of wit. Duszą dowcipu jest zwięzłość.
Buy in the cheapest market and sell in the dearest. Kupuj na najtańszym rynku, a sprzedawaj na najdroższym.
By hook or by crook. Za wszelką cenę.
Chance favors the prepared mind. Los sprzyja gotowości umysłu.
Charity begins at home. Bliższa ciału koszula niż sukmana. Dobroczynności uczymy się w domu.
Children and fools tell the truth. Dzieci i głupcy mówią prawdę.
Christmas comes but once a year. Boże Narodzenie jest tylko raz w roku.
Cleanliness is next to godliness. Czystość jest jedną z największych cnót. Czystość jest bliska pobożności.
Clothes do not make the man. Nie szata zdobi człowieka.
Curiosity killed the cat. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Ciekawość zabiła kota.
Damned if you do, damned if you don't. Między młotem a kowadłem. Cokolwiek byś nie zrobił będzie źle.
Desperate times call for desperate measures. Poważne sytuacje wymagają radykalnych środków.
Different strokes for different folks. Każdemu podoba się co innego.
Dirty water will quench fire. Brudna woda szybko ugasi ogień.
Do as I say, not as I do. Rób jak mówię, nie tak jak robię.
Do not throw pearls to swine. Nie wrzucaj pereł pomiędzy świnie.
Do unto others as you would have them do unto you. Czyńcie innym to, co chcielibyście, aby i wam czyniono.
Dog does not eat dog. Pies nie je psa.
Don't burn your bridges before they are crossed. Nie mów hop zanim nie przeskoczysz. Nie pal mostów zanim ich nie przejdziesz.
Don't burn your bridges behind you. Nie pal za sobą mostów.
Don't count your chickens before they are hatched. Nie dziel skóry na niedźwiedziu. Nie licz swoich kurczaków zanim się nie wyklują.
Don't cry before you're hurt. Nie płacz, zanim nie stanie ci się krzywda. Nie płacz, zanim się zranisz.
Don't cry over spilt milk. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.
Don't judge a book by its cover. Nie sądź książki po okładce.
Don't look a gift horse in the mouth. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Nie patrz darowanemu koniowi w zęby.
Don't make a mountain out of a molehill. Nie rób z igły widły. Nie rób góry z kretowiska.
Don't put all your eggs in one basket. Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka.
Don't throw the baby out with the bathwater. Nie wylewaj dziecka z kąpielą.
Duty is what we expect from others. Obowiązek to coś, czego oczekujemy od innych.
Early bird catches the worm. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Poranny ptak łapie robaka.
Easier said than done. Łatwiej powiedzieć niż zrobić.
Easy come, easy go Łatwo przyszło, łatwo poszło.
Eat to live, not live to eat. Jedz aby żyć, nie żyj aby jeść.
Every cloud has a silver lining. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Każda chmurka ma srebrną obwódkę.
Every dog has his day. Każdy ma swój szczęśliwy dzień w życiu. Każdy pies ma swój dzień.
Every little helps. Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. Każde trochę pomaga.
Experience is the best teacher. Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.
Faith will move mountains. Wiara przenosi góry.
Familiarity breeds contempt. Przyzwyczajenie rodzi lekceważenie.
First come, first served. Kto pierwszy, ten lepszy. Pierwszy przychodzi, pierwszy obsłużony.
First impressions are the most lasting. Pierwsze wrażenie trwa najdłużej.
Fit as a fiddle. Zdrów jak ryba. Zdrów jak skrzypce.
Fools rush in where angels fear to tread. Głupcy pchają się tam, gdzie aniołowie boją się stąpać.
Forbidden fruit is sweetest. Zakazany owoc smakuje najlepiej. Zakazany owoc jest najsłodszy.
Forewarned is forearmed. Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Wczesniej ostrzeżony, wczesniej uzbrojony.
Fortune favours the brave. Los sprzyja odważnym.
Fortune is fickle. Fortuna kołem się toczy. Fortuna jest zmienna.
From pillar to post. Od Annasza do Kajfasza. Od filaru do słupka.
Garbage in, garbage out. Jakie dane, taki wynik. Śmieci wkładasz, śmieci dostajesz.
God helps those who help themselves. Bóg pomaga tym, co sobie sami pomagają.
Good fences make good neighbors. Dobre płoty czynią dobrych sąsiadów.
Great minds think alike. Wielcy ludzie myślą podobnie. Wielkie umysły myślą podobnie
Half a loaf is better than none. Lepszy rydz niż nic. Połowa bochenka jest lepsza niż żaden.
Haste makes waste. Co nagle, to po diable. Pośpiech czyni straty.
He who excuses himself, accuses himself. Winny się tłumaczy. Kto usprawiedliwia siebie, oskarża siebie.
He who lives by the sword shall die by the sword. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.
Here today and gone tomorrow. Dziś tu, a jutro tam.
History repeats itself. Historia lubi się powtarzać. Historia powtarza się
Home is where the heart is. Tam mój dom, gdzie serce moje.
Honesty is the best policy. Uczciwość popłaca. Uczciwość jest najlepszą polisą.
Hope springs eternal. Nadzieją żyje człowiek. Nadzieja jest wieczna.
If at first you don't succeed, try, try again. Jeśli nie uda się za pierwszym razem, próbuj ponownie.
If my aunt had been a man, she'd have been my uncle. Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. Gdyby moja ciotka była mężczyzną, byłaby moim wujkiem.
Ignorance is bliss. Niewiedza jest błogosławieństwem.
Im więcej osób, tym weselej. The more the merrier
In for a penny, in for a pound. Gdy się powiedziało A, trzeba powiedzieć i B.
It is a double pleasure to deceive the deceiver. To podwójna przyjemność oszukać oszusta.
It is never late to learn. Na naukę nigdy nie jest za późno.
It is no use crying over spilt milk. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.
It never rains but it pours. Nieszczęścia chodzą parami.
It takes two to tango. Do tanga trzeba dwojga.
It's a small world. Jaki ten świat mały.
It's better to be safe than sorry. Lepiej dmuchać na zimne. Lepiej być bezpiecznym niż przepraszać
Jack of all trades, master of none. Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Robotnik każdej branży nie jest mistrzem niczego.
Judge not, lest ye be judged. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni.
Kill the goose that lays the golden eggs. Zabić kurę znoszącą złote jajka.
Laughter is the best medicine. Śmiech to zdrowie. Śmiech to najlepszy lek
Let bygones be bygones. Co było, to było.
Let sleeping dogs lie. Nie wywołuj wilka z lasu. Pozwól śpiącym psom leżeć.
Life is just a bowl of cherries. Życie to bajka. Życie to miseczka wiśni.
Like cures like. Podobne leczy się podobnym.
Like father, like son. Jaki ojciec, taki syn.
Live and learn. Człowiek uczy się przez całe życie. Żyj i ucz cię.
Live and let live. Żyj i pozwól żyć innym.
Look before you leap. Mierz siły na zamiary. Popatrz, zanim skoczysz.
Loose lips sink ships. Długi język, krótkie życie. Luźne gadki topią statki.
Love all, trust a few, do wrong to none. Kochaj wszystkich, ufaj niewielu, nie czyn krzywdy nikomu.
Love is blind. Miłość jest ślepa.
Love me, love my dog. Kto miłuje przyjaciela, miłuje i psa jego. Jeśli kochasz mnie, pokochaj też mojego psa.
Make haste slowly. Śpiesz się powoli.
Make hay while the sun shines. Kuj żelazo póki gorące. Zbieraj siano, gdy świeci słońce.
Many hands make light work. Co dwóch, to nie jeden. Wiele rąk czyni pracę lżejszą.
Marriages are made in heaven. Żona od Boga przeznaczona. Małżeństwa są tworzone w niebie.
Men make houses, women make homes. Mężczyźni budują domy, a kobiety je tworzą.
Misery loves company. Nieszczęścia chodzą parami. Nieszczęście kocha towarzystwo.
Money can't buy happiness. Za pieniądze szczęścia się nie kupi.
Money makes the world go around. Pieniądz rządzi światem.
Much will have more. Kto ma dużo, chce mieć więcej.
My home is my castle. Mój dom jest moją twierdzą.
Necessity is the mother of invention. Potrzeba jest matką wynalazków.
Never judge a book by its cover. Pozory mylą. Nigdy nie osądzaj książki po okładce.
Never say never. Nigdy nie mów nigdy.
No man can serve two masters. Nie można dwóm panom służyć.
No man is an island. Nikt nie jest samotną wyspą.
No news is good news. Brak wieści to dobre wieści.
No pain, no gain. Bez pracy nie ma kołaczy. Nie ma bólu, nie ma zysku.
No time like the present. Nie odkładaj niczego na potem.
Nothing venture, nothing gain. Nie ma zysku bez ryzyka.
Once bitten, twice shy. Kto się raz sparzy, na zimne dmucha. Raz ugryziony jest podwójnie ostrożny.
One good turn deserves another. Przysługa za przysługę. Dobry ruch wymaga odwdzięczenia się.
One man's meat is another man`s poison. Co kraj to obyczaj. Co dla jednego jest dobre, dla innego jest trucizną.
One swallow doesn't make a summer. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Jedna jaskółka nie czyni lata.
Opportunity makes a thief. Okazja czyni złodzieja.
Out of sight, out of mind. Co z oczu, to i z serca.
Out of the frying pan, into the fire. Z deszczu pod rynnę. Z patelni w ogień.
Patience is a virtue. Cierpliwość jest cnotą.
Pen is mightier than the sword. Pióro potężniejsze od miecza.
Penny wise, pound foolish. Grosz zarobi, a tysiąc straci.
Practice makes perfect. Praktyka czyni mistrza.
Practice what you preach. Żyj zgodnie z głoszonymi przez siebie zasadami. Praktykuj to, co głosisz.
Prevention is better than cure. Lepiej zapobiegać niż leczyć.
Revenge is a dish best served cold. Zemsta to danie, które najlepiej smakuje na zimno.
Rome wasn't built in a day. Nie od razu Kraków zbudowano. Rzym nie został zbudowany w dzień.
Scratch my back and I'll scratch yours. Przysługa za przysługę. Podrap moje plecy, a ja podrapię twoje.
Seeing is believing. Uwierzę jak zobaczę. Zobaczyć to uwierzyć.
Seek and ye shall find. Szukajcie, a znajdziecie.
Sink or swim. Raz kozie śmierć. Toń lub płyń.
Slow and steady wins the race. Powolny, ale wytrwały wygrywa wyścig.
Spare the rod and spoil the child. Dzieci trzeba trzymać krótko. Pożałuj rózgi a popsujesz dzieciaka.
Speech is silver, silence is gold. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
Still waters run deep. Cicha woda brzegi rwie.
Success is a journey not a destination. Sukces jest podróżą, nie celem.
Tarred with the same brush. Jeden wart drugiego.
The appetite grows with what it feeds on. Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
The apple doesn't fall far from the tree. Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
The ball is in your court. Piłka jest po twojej stronie boiska.
The best is yet to come. Najlepsze dopiero przed nami.
The best things in life are free. Najlepsze rzeczy w życiu są za darmo.
The blood is thicker than water. Krew jest gęstsza niż woda.
The customer is always right. Klient ma zawsze rację.
The devil is not so black as he is painted. Nie taki diabeł straszny jak go malują.
The end justifies the means. Cel uświęca środki.
The grass is always greener on the other side. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Trawa jest zawsze zieleńsza po drugiej stronie płotu.
The love of money is the root of all evil. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniądza.
The more the merrier. Im więcej osób, tym weselej.
The more things change, the more they stay the same. Im bardziej rzeczy się zmieniają, tym bardziej pozostają takie same.
The pen is mightier than the sword. Pióro jest silniejsze od miecza.
The road to hell is paved with good intentions. Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Droga do piekła jest wybrukowana dobrymi chęciami.
The truth will set you free. Prawda was wyzwoli.
There is no accounting for tastes. Są gusta i guściki.
There's no place like home. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Nie ma drugiego takiego miejsca jak dom.
There's no such thing as a free lunch. W życiu nie ma nic za darmo. Nie ma takiej rzeczy jak darmowy lancz.
Think before you speak. Pomyśl, zanim powiesz.
Three times a charm. Do trzech razy sztuka.
Time is a great healer. Czas leczy rany. Czas jest najlepszym uzdrowicielem.
To add fuel to the fire. Dolewać oliwy do ognia.
To err is human. Błądzić jest rzeczą ludzką.
To kill two birds with one stone. Upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Zabić dwa ptaki jednym kamieniem.
To take the bull by the horns. Wziąć byka za rogi.
Tomorrow is another day. Życie nie kończy się dzisiaj. Jutro jest kolejny dzień.
Too many cooks spoil the broth. Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Zbyt wielu kucharzy psuje rosół.
Travels broaden the mind. Podróże kształcą. Podróże rozszerzają umysł.
Truth is stranger than fiction. Prawda dziwniejsza niż fikcja.
Truth will out. Prawda zawsze wyjdzie na jaw.
Turn over a new leaf. Zacznij wszystko od nowa. Zacznij nowy rozdział.
Two heads are better than one. Co dwie głowy to nie jedna. Dwie głowy są lepsze niż jedna.
Two wrongs don't make a right. Złem złego nie naprawisz. Dwa zła nie czynią dobra.
United we stand, divided we fall. Jedność buduje, niezgoda rujnuje.
Variety is the spice of life. Różnorodność nadaje życiu smak.
Walls have ears. Ściany mają uszy.
Waste not, want not. Kto nie trwoni, ten ma.
Well begun is half done. Dobry początek to połowa dzieła.
What doesn't kill you makes you stronger. Co cię nie zabije to cię umocni.
What goes around comes around. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
What goes up must come down. Co idzie do góry, musi opaść.
What you see is what you get. Dostajesz to, co widzisz.
When in Rome, do as the Romans do. Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Kiedy jesteś w Rzymie rób to, co Rzymianie.
When the cat's away, the mice will play. Gdy kota nie ma, myszy harcują. Kiedy kota nie będzie, myszy bedą się bawić.
Where there is a will there`s a way. Dla chcącego nic trudnego.
Where there's life, there's hope. Gdzie życie, tam nadzieja.
Winning isn't everything. Zwycięstwo to nie wszytko.
Wise after the event. Mądry Polak po szkodzie. Mądry po zdarzeniu.
You can't have it both ways. Nie można mieć wszystkiego.
You can't have your cake and eat it. Nie możesz zjeść ciastko i mieć ciastko.
You can't make an omelette without breaking eggs. Gdzie drwa robią, tam wióry lecą. Nie da się zrobić ciasta bez rozbijania jajek.
You can't please everyone. Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Nie można zadowolić wszystkich.
You can't teach an old dog new tricks. Starych drzew się nie przesadza. Nie można nauczyć starego psa nowych trików.
You can't win them all. Nie można mieć wszystkiego. Nie można wygrać wszystkiego
You scratch my back and I'll scratch yours. Przysługa za przysługę. Zadrap moje plecy a ja zadrapię Twoje.
You win some, you lose some. Raz na wozie, raz pod wozem. Raz wygrasz, raz stracisz.

Nauka angielskiego online może stać się Twoim ulubionym nałogiem! Przecież nauka języka przez internet to czysta przyjemność, zwłaszcza na własnym telefonie komórkowym.

Język angielski online Język niemiecki online Język angielski w biznesie online


Polecamy rewolucyjne multimedialne kursy języka angielskiego i niemieckiego.

Angielski online


"Cele są nie tylko absolutnie konieczne, by nas motywowały.
One są kluczowe, by utrzymać nas przy życiu."
Robert H. Schuller

Copyright © darmowy-kurs-angielskiego.mediagold.pl
All Rights Reserved